Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Windows

Het allereerste besturingssysteem waarmee ik in aanraking gekomen ben is MS-DOS 3.x. Dit besturingssysteem was single-user en single-tasking. Het was dan ook maar enkel een Disk Operating System, waarbij alle commando's in een zwart scherm moesten ingevoerd worden met een witte knipperende cursor. Al gauw kwam Microsoft met een GUI voor de dag, een Graphical User Interface, onder de naam Microsoft Windows. De eerste versies van Windows, onder andere Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 en Windows Me waren multi-user en single-tasking. Het komt er op neer dat in deze Windows-versies commando's eerst nog werden doorgegeven aan het onderliggende DOS-systeem, die dat dan verder afhandelde. We kunnen pas van een volwaardig besturingssysteem spreken als Microsoft met de NT-familie voor de dag komt. Dit worden allemaal multi-user en multi-tasking systemen. Onder deze categorie vallen onder andere: Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 en Windows 10.