Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Lineaire Algebra en Meetkunde

- Inleidnende begrippen

- De meetkunde van de Euclidische ruimte E^3

- Vectorruimten

- Lineaire stelsels en affiene variëteiten

- Lineaire afbeeldingen en matrices

- Determinanten

- Lineaire Operatoren

- Inproductruimten en isometrieën

- Symmetrische matrices, kwadratische vormen en kwadrieken