Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Wiskunde

Image result for eîpi+1=0

De meeste mensen schrikken er erg van terug om met Wiskunde in aanraking te komen. Dat is onterecht want Wiskunde kan juist zeer interessant zijn en je kan het nodig hebben voor andere vakgebieden. Zo gebruiken ze in de natuurkunde de theorie van Hilbertruimten om aan Kwantumfysica te doen of Differentiaalmeetkunde om aan Algemene Relativiteit te doen. Voor informatici kan Logica dan weer heel belangrijk zijn en voor economen Statistiek.