Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Grondslagen van de Wiskunde

- Naïve verzamelingenleer: welordening, ordinalen, cardinalen, bewerkingen op cardinalen, reguliere en singuliere cardinalen, gesloten klasse van cardinalen, continuum hypothese.

- Axiomatische verzamelingenleer: taal van ZF, Zermelo Fraenkel axioma’s, recursieve functies.

- Keuze axioma, equivalente formuleringen en gevolgen voor de wiskunde.

- Consistentie, voorbeelden van onbeslisbare formules in ZFC.

- Het model van de welgefundeerde verzamelingen,  funderingsaxioma.

- Universa en sterk inaccessiebele cardinalen.

- Onvolledigheidsstelling van Gödel.