Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Elementaire Kansrekening

- Kansruimten

- Toevalsvariablen en verdelingen

- Toevalsvectoren en verdelingen

- Verwachtingswaarden

- Enkele belangrijke limietstellingen