Alles voor de wetenschap!

Statcounter

Milieu

Als kind voelde ik mij al betrokken bij het milieu. Ik wou toen een soort 'milieukundig ingenieur' worden om een toestel te ontwikkelen dat op alle schoorstenen moest geplaatst worden om zo de uitstoot van schadelijke gassen te neutraliseren. In die periode kreeg ik ook van de lerares van de lagere school de opmerking om het gras van de speelplaats niet uit te trekken omdat gras ook de lucht mee zuivert. Toen ik op de middelbare school zat, hield ik eens een toespraak over de opwarming van de aarde. Ik herinner mij nog levendig hoe mijn medeleerlingen en de leraar quasi onverschillig waren toen ik vermeldde dat binnen afzienbare tijd de gemiddelde temperatuur met 5 graden zou toenemen. Dit kan betekenen dat de temperatuur in België bijvoorbeeld stijgt met 1 °C, maar op een andere plaats dan met 9 °C. Want dan is het gemiddelde 5 °C. En in bepaalde landen zitten ze op zo een stijging absoluut niet te wachten! Stel bijvoorbeeld dat het in een bepaald land normaal 31 °C is en er 9 °C bijkomen, dan wordt het daar 40 °C warm! Maar het zijn niet alleen de gezinnen en de industrie die veel te veel CO2 uitstoten. Ook de miljoenen wagens die constant rondrijden op onze blauwe planeet zijn daar schuldig aan. En er is echt werk aan de winkel en zeer snel zelfs! De auto-industrie heeft ondertussen wel milieu-vriendelijke wagens geproduceerd maar hoe lang zal het niet duren vooraleer het hele wagenpark in de wereld zal vervangen zijn? Volgens mij veel te lang. Als de natuur ons geen uitstel toelaat, is het volgens mij geen 5 voor 12 maar 5 na 12...té laat dus. Maar het is dan ook een gigantisch probleem aangezien het gaat over bijna 7 miljard mensen. Willen die allemaal wel een inspanning doen? Willen ze meer betalen voor een milieu-vriendelijke auto? Willen ze het niet doorschuiven naar de volgende generatie? Vindt de politiek het wel belangrijk genoeg?